Få 3 tilbud

Hvilke tilbud afvises?

Indeholder tilbuddet klare mangler afviser vi tilbuddet. Det kan være mangler som eksempelvis:

  • Moms
  • CVR-nummer på det udførende firma
  • Dit navn
  • Beskrivelse af opgaven

Vi afviser også tilbud, hvis arbejdet allerede er udført. Du skal altså indsende din ansøgning om entreprisegaranti før firmaet går i gang med arbejdet.

Når de sidste detaljer er kommet på plads sender du tilbuddet til os igen, og vi kan udstede entreprisegarantien. Du kan gensende dit tilbud til garanti@3byggetilbud.dk.

Hvis 3byggetilbud.dk har et økonomisk udestående med det firma, der skal udføre opgaven forbeholdes retten til ikke at udstede entreprisegaranti indtil udestående er bragt i orden.

Der er nogle opgavetyper, som vi desværre ikke kan udstede entreprisegaranti på. Dem har vi skrevet om her.


Du kan læse meget mere om entreprisegaranti fra 3byggetilbud.dk her.


Mangler du stadig svar? Så kontakt os på:

+45 77 33 40 00

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *