Få 3 tilbud
Sektion Energirenovering

Hvilken varmekilde passer bedst?

Går du og overvejer at udskifte din boligs varmesystem? Eller mangler du en supplerende varmekilde? Vi har gennemgået de forskellige varmekilder og sammenlignet priser og forbrug. Læs her, hvad det koster i forbrug om året for de forskellige varmekilder.

Fjernvarme

Fjernvarme er den opvarmningsform, der udleder mindst CO2 og samtidig den billigste. Fjernvarme er spildvarme fra eksempelvis el-produktion eller afbrænding af affald. 60 procent af den danske befolkning har fjernvarme. For at få fjernvarme skal du tilsluttes fjernvarme-netværket. Har du ikke mulighed for at få fjernvarme, så undersøg om din kommune planlægger at udvide forsyningsnettet inden for den nærmeste fremtid.

Fjernvarme

Bor du i et hus på 140 kvadratmeter, og opvarmer det med fjernvarme koster det i gennemsnit 15.300 kroner om året at opvarme boligen. En udskiftning fra oliefyr til fjernvarme koster ca. 45.000 – 55.000.

Jordvarme

Jordvarme er den mest effektive varmepumpe-løsning, men også den dyreste. Jordvarme-pumper får energi fra jorden, hvor de henter varme ved hjælp af væskeholdige slanger gravet ned i jorden. Slangerne kan både lægges vandret og de kan bores ned lodret. Som tommelfingerregel skal man bruge dobbelt så meget jordslange, som man har bolig, der skal opvarmes.

Jordvarme

Bor du i et hus på 140 kvadratmeter, og opvarmer det med jordvarme koster det i gennemsnit 10.800 kroner om året at opvarme boligen. En udskiftning fra oliefyr til jordvarme koster ca. 125.000.

Luft-vand varmepumpe

En luft til vand varmepumpe er et varmeanlæg, som optager varmeenergi fra varmekilder med et lavt temperaturniveau. En luft-vand varmepumpe er placeret udenfor huset, hvor en ventilator trækker luft ind forbi en varmeveksler, som trækker varmen ud af luften. Herefter kan varmen sendes til boligens varmesystem. En luft-vand varmepumpe er god hvis man ikke har plads til slanger i haven til at have et jordvarmeanlæg.

Luft-vand-varmepumper

Bor du i et hus på 140 kvadratmeter, og opvarmer det med luft-vand varmepumpe koster det i gennemsnit 11.500 kroner om året at opvarme boligen. En udskiftning fra oliefyr til luft-vand varmepumpe koster ca. 105.000.

Luft-luft varmepumpe

Luft-luft varmepumper er gode som supplement til eksisterende varmeforsyning, men kan også anvendes i sommerhuse eller mindre helårsboliger. Luft-luft varmepumper består typisk af en udedel, der placeres på boligens ydervæg og en indedel, placeret på en indervæg i huset. Luft-luft varmepumper kan ikke opvarme brugsvand.

Luft-luft-varmepumper

Husk tilskuddet, når du investerer i en energirigtig varmekilde

I den nye klimaaftale nedsætte satsen for elvarmeafgiften fra 15,5 øre/kWh til 0,8 øre/kWh for husholdninger. Ændringerne træder i kraft med virkning fra 1. januar 2021. I den kommende tilskudspulje 2021-2024 vil du også kunne få energitilskud til varmepumpeinstallationen. Læs mere om energitilskud 2021 her.

Oliefyr

Et oliefyr brænder olie, som herefter anvendes til at opvarme vand til husets radiatorer og resterende vandforbrug. At varme boligen op med oliefyr er den dyreste opvarmningsform. I Danmark er der stadig omkring 300.000, der opvarmer boligen med oliefyr. Fra år 2016 må der ikke installeres oliefyr i eksisterende huse, hvor naturgas eller fjernvarme er alternativer.

oliefyr

Bor man i et hus på 140 kvadratmeter, og opvarmer det med oliefyr koster det i gennemsnit 25.900 kroner om året at opvarme boligen.

Naturgas

Naturgas er en fællesbetegnelse for den gas, der findes i undergrunden under eksempelvis Nordsøen. Naturgas afbrændes for herefter at opvarme husets radiatorer og brugsvand. Naturgasfyr er mere miljøvenlige end oliefyr og omkring 400.000 danske boliger anvender naturgas til at opvarme boligen.

Bor man i et hus på 140 kvadratmeter, og opvarmer det med naturgasfyr koster det i gennemsnit 18.700 kroner om året at opvarme boligen.

Træpillefyr

Træpillefyr fungerer som et oliefyr, men i et træpillefyr fyrer man med træpiller. Træpillerne består af sammenpressede træspåner og savsmuld. Med et træpillefyr skal man være opmærksom på, at det kan være lidt besværligt at opbevare træpillerne, samt at fylde op i fyret. Derudover vil priserne på træpillefyre stige over de næste års tid på grund af stigende afgifter.

pillefyr

Bor du i et hus på 140 kvadratmeter, og opvarmer det med træpillefyr koster det i gennemsnit 11.600 kroner om året at opvarme boligen. En udskiftning fra oliefyr til træpillefyr koster ca. 50.000 – 60.000.

Solfangere

Tolfangere fungerer som anlæg, der omsætter solens stråleenergi til opvarmning af vand. Solfangere fungerer som supplement til eksisterende varmekilder, men kan både opvarme vand til vask og bad. Solvarmeanlæg er økonomisk særligt økonomisk fordelagtige, hvis de installeres samtidig med, at der skal udskiftes varmvandsbeholder, eller man i forvejen skal omlægge boligens varmesystem.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

6 kommentarer

AvatarFlemming Qvist

3-09-2023: En meget fin hjemmeside fordi: Der er oplistet alle de forskellige opvarmningsformer. Og de er beskrevet på en kort og overskuelig måde. Og fordi der er er et godt sammenligningsgrundlag ved at der tages udgangspunkt i et hus på 140 m2.
Mangler ved hjemmesiden: Informationerne er fra 2015 og det betyder at oplysningerne er 8 år gamle. Der er sket meget i løbet af de 8 år.
Der mangler nogle nødvendige forudsætninger: Hvad er den aktielle pris for de aktuelle energikilder. Det fremgår ikke en gang hvad priserne var i 2015 og det gør det helt umuligt at omregne prisen til nutidens energipriser. Serfor efterlyser jeg en opdatering af denne hjemmeside. Eller i det mindste en henvisning til andre informationskilder, som er mere opdaterede.

AvatarMuhedin Hurmic

Jeg har oliefyr nu vil gerne skifte til natur gas hvad er pris

AvatarAnders Ravn

Hej
Kan det passe at jeg ikke kan få fradrag for etablering af et træpillefyr i stedet for oliefyr?
Jeg skal også have en ny vandvarmer som er meget mere energibesparende end den nuværende. Kan jeg heller ikke få fradrag for arbejdslønnen til at udskifte denne?

Med venlig hilsen

Anders

AvatarMaria Carlsen

Hej Anders,

Tak for din henvendelse. Du har desværre helt ret. Der er ikke håndværkerfradrag, hvis du udskifter oliefyret til et træpillefyr. Jeg ved at der er håndværkerfradrag til varmtvandsbeholdere, hvis det er i forbindelse med gasfyrskedler eller andre varmeanlæg, men jeg har ikke hørt om det i forbindelse med gasfyrskedler. Du kan se en uddybende liste over hvilke arbejder, der udløser et håndværkerfradrag her:

Venlig hilsen
Maria – 3byggetilbud.dk

Viser 0 af 6 kommentarer