Få 3 tilbud

Persondatapolitik for rekruttering

I forbindelse med, at du sender en jobansøgning til 3byggetilbud.dk A/S (herefter ”3byggetilbud.dk”), er det vigtigt at gøre dig bekendt med 3byggetilbud.dks politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

3byggetilbud.dk’s behandling af personoplysninger

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces, samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Personoplysningerne indsamles og opbevares på vegne af 3byggetilbud.dk, hvor der søges job.

3byggetilbud.dk behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende person-datalovgivning.

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontakt- person for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og 3byggetilbud.dks håndtering af personoplysninger.

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til job@abgruppen.dk.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandler- aftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. 3byggetilbud.dk kontrollerer, at de an- vendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Indhentning af referencer

Da 3byggetilbud.dk har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos 3byggetilbud.dk, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

Følsomme oplysninger

3byggetilbud.dk indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykke- lige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.
I forbindelse med ansættelse til visse særligt betroede stillinger – f.eks. som regnskabschef – kan det være aktuelt at indhente oplysninger fra tredjepart om dine økonomiske forhold (f.eks. fra et kreditoplysningsbu- reau). Såfremt dette er relevant for den stilling, du søger, indhenter vi forinden dit samtykke hertil.

Opbevaring af personoplysninger

3byggetilbud.dk opbevarer oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører indenfor EU/EØS.
Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gælden- de regler. 3byggetilbud.dk kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af personoplysninger

3byggetilbud.dk opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil 3byggetilbud.dk har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil 3byggetilbud.dk har gennemført og afsluttet rekrutte- ringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes hos 3byggetilbud.dk, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold.

Rettigheder

I forbindelse med 3byggetilbud.dks behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret til indsigt i hvilke personoplysninger 3byggetilbud.dk behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
– Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
– Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
– Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
– Ret til at klage til Datatilsynet

Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København, www.datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200.