Få 3 tilbud
Sektion Energirenovering

Tidslinje og baggrund: Sådan gik det med tilskud til hulmursisolering

Efter lang tids debat omkring energitilskud til hulmursisolering er energitilskuddet sat på pause de næste tre måneder. Tilskuddet og hulmursisolering har i dagspressen fået meget (negativ) omtale. I samme ombæring har der været en del mudderkastning i isoleringsbranchen. Vi ser nærmere på, hvad der egentlig gik galt, da tilskud til hulmursisolering blev sat på pause - og hvad forklaringen på pausen er.

Som et led i en langsigtet energiplan, som Danmark har lagt, er energiselskaberne forpligtet frem til år 2020 at være med til at reducere danskernes Co2-forbrug. Det gør de ved at opkøbe energibesparelser hos både boligforeninger, erhverv og private. Derfor har private boligejere de sidste mange år haft mulighed for at få et kontant tilskud, når de energirenover deres bolig – eksempelvis, når de isolerer deres hulmur. Og lige præcis hulmursisolering har i en længere periode været i fokus, fordi der har været en mistanke om snyd med tilskud til hulmursisolering.

Svindel med tilskudsordningen

Tilbage i april 2015 advarede en række repræsentanter for energibranchen Energistyrelsen om, at der blev svindlet med tilskudsordningen. Flere forskellige metoder til svindel blev dokumenteret.:

  • Der var både dokumentation for, sager, hvor både virksomheden (der udførte isoleringen) og kunden (der fik udført energibesparelsen) har indberettet isoleringssagen til et energiselskab. Dermed blev der udbetalt tilskud to gange for den samme energirenovering.
  • Der var ligeledes eksempler på sager, hvor enten virksomheden eller kunden har indberettet den samme energibesparelse til flere energiselskaber.
  • Ligeledes fandt man eksempler på sager, der var fejlbehæftede og der var indberettet for højt antal kvadratmeter, hvilket resulterede i et uretmæssigt højt energitilskud blev udbetalt for de gældende energirenoveringer.

Udbetaling er for rundhåndet

Flere og flere medier fik en øget interesse for energitilskud til hulmursisolering sommeren 2016. De satte både fokus på, at der er blevet svindlet med tilskud til hulmursisolering og på, at der i mange sager med hulmursisolering også er fusket med selve udførelsen. Her blev berettet om hulmursisoleringer, hvor der aldrig var indblæst isolering i hulmuren – selvom kunden troede det.

Flere medier, blandt andet DR, var med til at påpege, at der er fejl i hver tredje undersøgte energibesparelse ifølge en stikprøve – dette på trods af at forbrugerne årligt betaler milliarder til energispareordningen. Det blev blandt andet understreget af, at en stikprøvekontrol på 150 undersøgte sager indeholdt fejl i 37 af tilfældene. Flere isoleringsvirksomheder var også ude og påpege, at udbetalingen af energitilskuddet var alt for rundhåndet.

TIDSLINJE: Årelang debat om tilskud til hulmursisolering

Kontant og TV2 Nyhederne sætter fokus på KLH Isolering

Både TV2 Nyhederne og DR Kontant satte i januar 2017 fokus på, hvordan der i flere sager var sket alvorlige fejl med isoleringsopgaver udført af firmaet KLH Isolering. DR’s forbrugermagasin Kontant og TV2 Nyhederne beskrev flere forhold omkring KLH Isolerings fremgangsmåde, hvor der var fusket med tilskudsordningen.

TV2 lavede undersøgelser, der viste at KLH indberettede langt flere kvadratmeter end de reelt isolerede. På en enkelt vej skulle firmaet angiveligt have indberettet hulmursisolering af så store arealer hulmur, at de fik 80.000 kr. i tilskud i stedet for 45.000, som de reelt skulle have haft.

Kontant beskrev lignende sager og berettede også om tilfælde, hvor KLH havde meddelt en dame, at hendes hulmur skulle isoleres, mens en anden isolatør erfarede at damens hulmur allerede var fuldt isoleret. Du kan se Kontants version af sagen i programmet ”Varm luft for pengene”.

KLH Isolering anklager DR for karaktermord

Med et kommunikativt modangreb fik KLH Isolering vendt meget af den kritik og den shitstorm de var i til en regulær seerstorm. Det gjorde de ved at betvivle DRs fremgangsmåde under udarbejdelsen af programmet. Bestyrelsesformand og advokat for KLH Isolering, Jesper Mieritz, som medvirkede i et langt interview med Kontant, mente at DR har forsøgt at begå et karaktermord mod virksomheden.

De gik i et kommunikativt angreb på DR, og sørgede for at lave en pressemeddelse, som blandt andet indeholdt interviewet i sin fulde længde.

Tilskud sættes på pause

I kølvandet på de mange anklager om fusk og snyd med tilskud til hulmursisolering blev en opdateret stikprøvekontrol af tilskudssagerne præsenteret. Energistyrelsen har tilsynspligt med energiselskabernes spareindsats og har derfor gennemført en særkontrol af en række sager, hvor slutbrugerne i forbindelse med en hulmursisolering af deres hus har modtaget et energisparetilskud fra et energiselskab.

Resultaterne af kontrollen viser, at der for sager om hulmursisolering er fejl blandt aktører (isolatører) og energiselskaber i forhold til at leve op til reglerne og forudsætningerne i aftalen om energiselskabernes energispareindsats. 37 af de i alt 62 kontrollerede sager vurderes at have mindst én væsentlig fejl.

Energispareaftalens parter besluttede på baggrund af undersøgelsen at indføre et 3 måneders stop for alle forhåndsgodkendelser til energitilskud til hulmursisolering. Det forventes at det midlertidige stop vil gælde fra d. 22.3.2017 og 3 måneder frem. De 3 måneder skal den tekniske arbejdsgruppe bruge til at overveje, hvordan energitilskud til hulmursisolering kan håndteres mest hensigtsmæssigt fremover.

Flere parter mistænkes for fusk

I dagene efter at energitilskuddet var sat på pause, kom det frem at talsmanden for Dansk Isolerings Garanti, Frederik Glob, via sit firma Viking Isolering har indberettet isoleringsopgaver dobbelt. Der er tale om seks sager, der løber op i en tilskudsstørrelse på ca. 30.000 kr. Frederik Glob forklarer dobbeltindberetningerne som et bevidst tjek af systemet for tilskud:

Kontrollen med indberetningerne om energitilskud er for dårlig og lemfældig. Det har jeg sagt fra starten af, men ingen har gjort noget. Derfor har jeg for at tjekke systemet helt bevidst dobbeltindberettet i seks sager.

Frederik Glob

Også Isoteamet ApS har været indblandet i det, der af nogle betegnes som mudderkastning i isoleringsbranchen. Brancheforeningen Dansk Isolerings Garanti Aps har ikke kun anmeldt KLH Isolering til politiet – også Isoteamet ApS er blevet anmeldt med mistanke om sjusket og mangelfuldt arbejde og fusk med tilskud til hulmursisolering. Begge virksomheder afviser anklagerne som både ubegrundede og grundløse, skriver Mestertidende.

OBS: Det er stadig muligt at få håndværkerfradrag for 2017, når man hulmursisolerer.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *