Få 3 tilbud
Sektion Energirenovering

Undgå gigantregning: Få styr på olietank og oliefyr

Rundt i landet står der stadigvæk en masse aktive olietanke, der burde have været udskiftet eller afmonteret allerede. Det kan være et stort problem, da olietanke, der er for gamle stadig er i brug, da de er ulovlige og ikke længere forsikringsdækkede. Derfor er det vigtigt for ejere af oliefyr- og tanke at være opmærksom på de generelle sløjfningsterminer for olietanke. Ellers risikerer man at ende med en kæmperegning, hvis der skulle lække olie fra tanken ud i jorden. Læs mere her om, hvordan du undgår sådan et scenarie.

For ejere af oliefyr er det vigtigt at have styr på deres anlæg, da man ellers kan risikere at havne i en rigtig kattepine. Desværre er det ikke alle, der ejer et oliefyr og olietank, som kender de gældende regler på området. Det er problematisk, fordi man som ejer selv står til ansvar for, at ens olieanlæg overholder de lovmæssige krav – og det er desværre langt fra alle de aktive anlæg, der gør det.

Det er især vigtigt at have kontrol over sin olietank. For hvis ens olietank lækker olie ud i jorden på grund af en utæthed, kan man risikere selv at ende med regningen, når jorden skal renses. Og det kan hurtigt koste en formue. Der er eksempler på uheldige ejere, der har fået millionregninger for rensning af jorden og undergrunden. Det er derfor af stor vigtighed, at man får helt tjek på sit olieanlæg.

Hvad skal man have styr på?

Det er især olietanken, der kan opstå alvorlige problemer med, hvis der skulle være lækage eller slitage i tanken. Hvis der er det, kan der lække olie ud i jorden. Har man en olietank, er det ekstremt vigtigt at sørge for, at olietanken er lovlig. Hvis olietanken er lovlig, er man nemlig automatisk dækket af Topdanmarks olieforureningsforsikring, hvis uheldet skulle være ude og tanken skulle lække olie.

Er olietanken derimod ulovlig, dækker forsikringen ikke, og så hænger man selv på en eventuel regning.

Vidste du?

At risikoen for, at en olietank lækker er desværre større, hvis den er ulovlig, end hvis den er lovlig. For det er typisk gamle olietanke, der er ulovlige. Og hvis en olietank er for gammel, er der selvsagt større risiko for, at der kan opstå utætheder pga. slitage, end hvis den er af nyere dato.

Hvis du har en nedgravet plast-olietank, skal den muligvis udskiftes i foråret.

Sløjfningsterminerne

For at tilskynde, at de gamle olietanke bliver udskiftet i tide, er der vedtaget nogle generelle sløjfningsterminer. Sløjfningsterminerne er lavet som deadlines for, hvornår forskellige typer olietanke senest skal udskiftes eller afvikles. Den seneste sløjfningstermin var den 31. marts 2010, hvor nedgravede glasfiberbelagte stålolietanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse fra 1970 eller før skulle udskiftes.

Den næste termin er den 31. marts 2015, hvor nedgravede plasttanke fra 1970 eller før skal sløjfes. Det er altså en fordel at kende alderen på sin olietank. Hvis du har en plasttank, som du ikke kender alderen på, falder den ind under den generelle sløjfningstermin og skal udskiftes den 31. marts 2015. Af tidligere sløjfningsterminer kan nævnes:

Sløjfningstermin 2001:
Kugleformede olietanke fra producenten AJVA Plast A/S

Sløjfningstermin 31. august 2008:
Ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse fra 1978 eller før
Enkeltvæggede plasttanke fra 1983 eller før

Sløjfningstermin 31. marts 2010:
Glasfiberbelagte ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse fra 1970 eller før

Går din olietank ind under en af ovenstående kategorier, er den med andre ord ulovlig, og skal udskiftes hurtigst muligt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der muligvis også har været tidligere sløjfningsterminer, der ikke er inkluderet i denne artikel. Du kan derfor risikere, at din olietank har overskredet en ældre sløjfningstermin, hvis den er meget gammel. Er du i tvivl, kan du kontakte en fagmand.

Hvordan kan man se om olietanken er ulovlig?

Det første man skal gøre, hvis man vil finde ud af om olietanken er ulovlig, er at se hvilken type tank man har (stål, plast, nedgravet, overjordisk etc.), og hvilken alder den har. Når man ved dette, kan man tage udgangspunkt i sløjfningsterminerne. Hvis olietanken burde have været udskiftet ved en tidligere sløjfningstermin, er den ulovlig og dermed ikke forsikringsdækket.

Hvis du ikke er klar over, hvor gammel din olietank er, skal du kigge efter et årstal, enten på selve olietanken eller på de papirer, der fulgte med anlægget. Hvis du stadigvæk ikke kan bestemme tankens alder, falder den ind under de generelle sløjfningsterminer for typen af olietanke, den tilhører. Det vil sige, at hvis der for eksempel er tale om en nedgravet plasttank, som ikke kan aldersbestemmes, falder olietanken ind under den kommende sløjfningstermin den 31. marts i år.

En anden ting man skal være opmærksom på, er olietankens stand. Det en rigtig god ide, at man sørger for at kontrollere tankens tilstand med jævne mellemrum, hvis muligt. Ved nedgravede tanke er det naturligvis svært, men hvis det er en overjordisk tank, skal den tjekkes for synligt rust og utætheder, da det kan være et tegn på, at den bør udskiftes. Hvis der er tydelige tegn på rust eller slitage, er tanken nemlig også ulovlig og skal udskiftes hurtigst muligt.

Vær opmærksom på rørene

Som boligejer står man til ansvar for hele sit olieanlæg. Det inkluderer selvfølgelig oliefyr og olietank, men det inkluderer altså også de rør, der fører fra tanken til fyret. Skulle der opstå utætheder eller revner i nedgravede rør, så olie siver ud i jorden risikerer man en stor regning. Derfor er man som boligejer, nødt til at være meget OBS på, at rørene er i orden. Er rørene i dit anlæg ’kobberrør uden plastbelægning’, er de dog altid ulovlige og skal udskiftes.

Ulovlige olieanlæg kan have store konsekvenser for boligejere

Det kan have store uforudsete konsekvenser, hvis rørene eller en ulovlig olietank lækker olie ud i jorden. Der er ifølge Jyllandsposten, eksempler på helt almindelige husejere, der har fået kæmperegninger, fordi forsikringen ikke dækkede deres lækkende olietank. De har ofte ikke været klar over, at det var noget de skulle være opmærksomme på, og som sådan ikke handlet i ond tro.

Domstolen har dog fastslået, at det er boligejeres fulde ansvar at være sat ind i sagerne – derfor risikerer boligejere at ende med regningen. Et godt råd er, at man sørger for at have styr på sit oliefyr inkl. olietank og rør. Ellers risikerer man konsekvenser, der kan være helt uoverskuelige for almindelige husholdninger.

Sløjfning kan være anledning til at skifte varmekilde

Oliefyr er allerede på vej mod at blive udfaset i Danmark. Det er ulovligt at installere oliefyr i nybyggede huse, og i 2016 bliver det ligeledes ulovligt at etablere oliefyr i eksisterende huse, såfremt der er alternative varmekilder til rådighed (fx fjernvarme).

Der er adskillige grunde til at overveje en alternativ varmekilde. Oliefyr er først og fremmest dårlige for miljøet, og har desuden længe været en dyr varmekilde, inden oliepriserne faldt. Når olieprisen stiger igen, vil det atter blive en dyr varmekilde.

Man kan beregne om, der er penge at spare ved at skifte varmekilde inde på Energihjem.dk’s beregner.

I dag er der mange gode alternativer på markedet, som er værd at overveje, hvis man alligevel står overfor at skulle sløjfe sin olietank, rør eller oliefyr. Skifter man til en alternativ varmekilde, kan det i sidste ende vise sig at være en god investering. Der er mulighed for at søge om tilskud til energirenoveringer, når man går fra oliefyr over til en mere energivenlig varmekilde. Og da varmeregningen generelt er høj, hvis man bruger oliefyr, kan man samtidig forvente at få en lavere varmeregning når man skifter varmekilde.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *