3byggetilbud.dk’s ambassadørnetværk

3byggetilbud.dk udvælger en gang om året en gruppe af samarbejdspartnere til at være ambassadører for 3byggetilbud.dk.


At blive ambassadør hos 3byggetilbud.dk er et kvalitetstempel, der indikerer, at 3byggetilbud.dk i en lang periode har været glade for at have det pågældende firma med i leverandørnetværket.

Når en leverandør har et ambassadørstempel, så er det et signal til bygherrer om, at det pågældende firma i en længere periode har været en loyal samarbejdspartner hos 3byggetilbud.dk, og ligeledes hos 3byggetilbud.dks søsterportaler Andelsportal.dk, Ejerportal.dk og Energihjem.dk.

Ambassadører udvælges ud fra flere kriterier, såsom service over for 3byggetilbud.dks bygherrer, samspil med konsulenten hos 3byggetilbud.dk og varigheden af samarbejdet med 3byggetilbud.dk.

Når ambassadørerne udvælges er det blandt andet ud fra følgende faktorer:

  • Antal år firmaet har været samarbejdspartner hos 3byggetilbud.dk
  • Svarprocenten på hvor hurtigt leverandøren tager kontakt til bygherren
  • Kundetilfredsheden efter de har udført opgaver
  • Investering hos 3byggetilbud.dk
  • Den generelle holdning til 3byggetilbud.dk
  • Relationen til konsulenten
  • Referencer til kollegaer
  • og mange andre faktorer

Hvor mange har et ambassadørstempel hos 3byggetilbud.dk?

Udvælgelsen sker en gang om året, hvor alle leverandører vurderes i forhold til de forskellige faktorer. Ved udvælgelsen i 2017 er 49 leverandører ud af mere en 1.000 leverandører blevet udvalgt til at være ambassadører – det er altså mindre end fem procent af leverandørerne hos 3byggetilbud.dk, der har et ambassadørstempel.

Udvælgelsen laves på baggrund af forudgående arbejde, men gælder for et kalenderår – henholdsvis 2017, 2018, 2019, etc.

Bygherre kan se om en leverandør er ambassadør for 3byggetilbud.dk ved at se efter på firmaets plusprofil. Her vil ambassadører have et stempel, der indikerer at de er en del af 3byggetilbud.dks ambassadørnetværk.

Titlen er kun til låns

Ambassadørstemplet er kun til låns. For at beholde ambassadørstempelet hos 3byggetilbud.dk kræver det, at leverandøren udviser samme gode adfærd og seriøsitet overfor bygherrerne og deres opgaver, som medførte at de blev tildelt ambassadørstemplet til at starte med.