Få 3 tilbud

Træfældning – Få 3 gratis tilbud fra udvalgte firmaer

Spar tid ved at sende din opgave på træfældning ind til 3byggetilbud.dk – så modtager du tre gratis og helt uforpligtende tilbud på dit projekt fra dygtige træfældere i dit lokalområde.

 • Nemt – Indsend din opgave online
 • Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage
 • Gratis – 100 % uforpligtende
 • Træfældning i hele landet
Se hvor enkelt det er
Træ beskæres

Så enkelt er det at indhente byggetilbud

indsend opgave

Indsend din opgave

Beskriv kort den opgave, du ønsker at få udført

Opgave behandling

Opgaven behandles

Vores serviceafdeling kontakter dig telefonisk

Tilbud modtagelse

Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

Vælg leverandør

Du vælger håndværker

Vælg frit mellem de tre tilbud, og opgaven udføres

Professionel træfældning er en god idé

Træerne og omgivelserne kan let tage skade, hvis du selv begiver dig ud i træfældning – eller beskæring i haven. Hvert år giver danskere sig i kast med fældning af træer, der resulterer i knap så heldige resultater og ulykker.

Selvom lovgivningen, med undtagelse af lokalplaner eller tinglyste servitutter, ikke angiver specialforhold ved træfældning anbefales det, at du gør brug af en fagmand med uddannelse eller erfaring på området. Det kan nemlig være essentielt at rådføre sig professionelt. Træfældere har dertil ofte en forsikring, der kan dække, hvis der skulle opstå eventuelle skader i forbindelse med arbejdet. Professionel træfældning giver dig altså et økonomisk og fagligt sikkerhedsnet.

Skal 3byggetilbud.dk hjælpe med dit projekt?

Hvad laver en træfælder?

Med deres erfaring og uddannelse ved træfælderne til punkt og prikke, hvordan man skal håndtere de træer, der står overfor enten at skulle beskæres eller fældes. Træfælderen kan udregne præcist, hvordan træerne skal væltes. Det sikrer at træerne ikke kommer til at beskadige hæk, bolig og træer på både din og naboens grund.

Træfælderen kan blandt andet hjælpe dig med:

 • Træfældning
 • Topkapning
 • Grenbeskæring
 • Kronereducering
 • Styning
 • Stub – og rodfræsning
 • Opskæring og afgrening af træstammer
 • Flishugning

Hvad koster det at få fældet et træ?

Når du tilkalder en træfælder til din opgave, er opgavens sværhedsgrad det der afgør, hvor dyr opgaven er. Prisen på træfældning – og beskæring afhænger blandt andet af om træet er let tilgængeligt og kan fældes ved jorden, eller står tæt på bebyggelse og derfor skal topkappes. Træfælderne kan vurdere, hvad der er bedst for træet, og om det skal bevares eller fældes. For at være sikker på, at du vælger den rigtige løsning, kan du altid spørge flere træfældere om et tilbud på din opgave.

Vi anbefaler, at du indhenter 3 tilbud på din træfældningsopgave. Med en pris fra 3 træfældere, får du et retvisende billede af prisniveauet på din opgave, og hvordan den skal udføres.

For at slippe for selv at kontakte 3 forskellige træfældere til din opgave kan du bruge 3byggetilbud.dk’s tilbudstjeneste. Vi finder 3 træfældere, der dækker dit område og som er interesserede i at afgive et uforpligtende tilbud på din opgave. Derved bliver du sikret den rigtige løsning og pris på din opgave.

Få servicefradrag på beskæring af buske og træer: Se hvor meget

Med servicefradrag kan du få fradrag for arbejdsløn til serviceydelser. Det kan blandt andet være på rengøring, vinduespudsning, havearbejde og børnepasning. Fradraget er hævet med 5.000 kroner i 2024, så det er på 11.900 kroner pr. person.

Servicefradragets værdi er omkring 26 procent i både 2023 og 2024. Det betyder, at du sparer ca. 260 kroner i skat, hvis du eksempelvis har betalt 1.000 kroner for en serviceydelse.

Du kan få fradrag på beskæring af buske og træer. Har du en fast aftale om haveservice, hvor et firma kommer og klipper din hæk, beskærer dine træer og lignende, så er det muligt at trække det fra i skat. Det er desværre ikke muligt at få fradrag på træfældning og fjernelse af væltede træer.

 • Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være 18 år
 • I en helårsbolig skal du bor der, men arbejdet udføres
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, hvis du har modtaget tilskud til det i andre offentlige støtteordninger
 • Du kan ikke få fradrag for udgifter til arbejde, der udføres af personer, der har fast bopæl i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres
 • Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura eller skriftlig erklæring

Du kan få fradrag på beskæring af buske og træer. Det er ikke muligt at få fradrag på træfældning og fjernelse af væltede træer. Fradraget gælder heller ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet.

Det er også vigtigt at huske, at udgifter skal indberettes til Skattestyrelsen. Du kan indberette ved at ændre forskudsopgørelsen i feltet ’Servicefradrag.’

 • Fristen for betaling: senest to måneder efter årsskiftet.
 • Fristen for indberetning: senest 1. maj året efter.

Udnyt træfælderens erfaring til at få den rigtige løsning

Hvis du blot er det mindste i tvivl om, hvad du skal stille op med dit træ, kan det betale sig at kontakte en træfælder. Træfælderen kan vurdere træets tilstand og derved guide dig til om det er for eksempel er beskæring, fældning eller topkapning, der er bedst for dig og dit træ.

Når man har træer i haven, som man ønsker at værne om i mange år, er det vigtigt at man gør sit for at passe på træerne. Ved at kontakte en træfælder til beskæring, vurderer de træets sort og tilstand. De beskærer på det rigtige tidspunkt af året og bruger den beskæringsmetode der passer træet bedst. Det gør, at træet kan holde i længere tid og ikke bliver beskadiget af skæv vækst samtidig med, at det æstetisk bliver, som du ønsker.

Det sker, at træet ikke skal bevares, men derimod skal fældes. Det kan skyldes stormskader, sygdom eller skæv vækst, der gør at træerne ikke kan besvares. Det kan også være, at træerne er vokset sig så store, at de er til gene for boliger og omgivelserne eller står i vejen for nye bygninger på grunden.

Hvordan fældes træet bedst?

Nogle træer kan fældes fra jorden, men det kræver, at der er plads til at træet kan falde frit. Træfælderne kan beregne, hvorvidt dette kan lade sig gøre. Hvis ikke dette er muligt, skal træet topkappes. Du kan risikere at have et mere vanskeligt træ, der gør det sværere at fælde end andre. De kan have flere grene på den ene side, er vokset skævt eller står på en skråning. I de tilfælde er det endnu sværere at få faldretningen til at passe, så der ikke sker skader. Her er det igen essentielt at gøre brug af træfældernes professionelle erfaringer, som giver dig den sikreste og bedste løsning.

Hvad er topkapning?

Ved boligområder, hvor husene ligger tæt og træerne er høje, vil træet skulle fældes oppefra og ned med topkapning. Her kravler træfælderen op i træet med sikkerhedsudstyr og fælder det fra toppen af i sektioner.


Hvad er stubfræsning?

Stubbene og rødderne, der efterlades når træerne og buskene er fældet, forhindrer anlægning af terrasser og haveanlæg på området. Når træstubbe skal fjernes kan det være svært at komme helt til bunds, hvis ikke man er besiddelse af det nødvendige maskineri. En stubfræser har en rund klinge, hvor skarpe savklinger roterer og fræser træstubene til flis. Der fræses normalt 30-40 cm ned på selve træstubben.


Hvad er rodfræsning?

Efter en stubfræsning vil der ofte være omkringliggende rødder tilbage, der også skal fjernes. Disse kan fjernes ved rodfræsning, der fjerner rødderne fra træet. Rodfræsning er hensigtsmæssig så man kan arbejde i jordens overflade, for eksempel hvis man ønsker en terrasse anlagt efter træet er fældet.

Hvornår er det bedst at få fældet et træ?

Det er væsentligt at vide, hvornår det er bedst at få beskåret eller fældet dit træ, så du kan tage stilling til, hvornår du skal indhente tilbud på opgaven. Når det gælder træfældning af mindre træer, er der ikke forskel på, hvilken årstid du vælger at få træet fældet på. Hvis du derimod skal have fældet et større træ og eventuelt ønsker at bruge træets stamme som tømmer, er det en fordel at få det fældet om vinteren. Om vinteren har træerne et lavere indhold af vand og kan derfor bedre skæres til tømmer, da det ikke vil udvide sig på samme måde som om sommeren, når det er meget væskeholdigt. Derudover er der også mindre oprydning, fordi træerne har tabt bladene. Træfældningen er også mere sikker i og med bladene ikke skaber lige så meget svaj i træet ved hjælp af vinden, når de er tabt.

Hvornår er det bedst at få beskåret et træ?

Udover at beskæring af træer og buske foretages for praktikkens – og syns skyld, kan det også være fordelagtigt at beskære beplatning når grene er beskadiget, eller hvis man ønsker større frugter på sit frugttræ.

Der er både fordele ved at beskære træer og buske både sommer og vinter, dog skal du være opmærksom på at nogle planter ikke tåler vinterbeskæring.

Hvorfor sommerbeskære?

Generelt er det en fordel at beskære planter om sommeren, for at opnå størst succes for overlevelse. Stort set alle planter kan tåle at blive beskåret om sommeren og planten vil hele hurtigere, da den er i vækst og ikke i dvale som om vinteren.


Hvorfor vinterbeskære?

Hvis du ønsker en kraftigere og tættere plante er det en fordel at vinterbeskære. Derudover vil der også være mindre oprydningsarbejde efterfølgende. Ved vinterbeskæring vil der komme flere og kraftigere skud på planten. Dog vil der også være en risiko ved vinterbeskæring, da træerne har sværere ved at hele efter beskæringen.

Derudover er der også planter der decideret ikke tåler vinterbeskæring. Eksempelvis får stenfrugttræer let svampesygdomme og beskæres bedst fra juli til september. Blødere træer som birk, kastanje og valnød beskæres også bedst i denne periode, da de taber en masse saft og derfor vil have sværere ved at hele om vinteren hvor de i forvejen også har tabt saft.

Det skal du sørge for før træfælderen kommer

Inden træfældningen finder sted, skal du tjekke om lokalplanen eller servitutter har bestemt om træerne på din grund er bevaringsværdige. Det er dit ansvar at tjekke om træet er bevaringsværdigt, og hvis kommunen ikke har godkendt dispensation på fældningen af et bevaringsværdigt træ, kan man risikere en omkostningsfuld bødestraf.

Derudover er det selvfølgelig vigtigt at fjerne havemøbler, cykler og biler i nærheden af træet inden arbejdet påbegyndes. Det kan også være en god ide at gøre omgivelserne opmærksomme på, at en træfældning påbegyndes, således at der ikke kommer personer og publikum ind på arbejdsområdet under fældningen.

Vi har formidlet byggeopgaver siden år 2000

opgaver siden år 2000
0+

Opgaver siden år 2000

aktive håndværkere i danmark
0

Aktive håndværkere Danmark rundt

byer med håndværkere
0

Byer med håndværkere

succesrate på indsente opgaver
0%

Succesrate på indsendte opgaver

Sådan vurderer kunderne 3byggetilbud.dk

Slip for besværet med selv at finde håndværkere