Få 3 tilbud

Få 3 gratis tilbud fra udvalgte specialister i projektering

Spar tid ved at sende din opgave ind til 3byggetilbud.dk – så modtager du tre gratis og helt uforpligtende tilbud på dit projekt fra dygtige specialister i dit lokalområde.

 • Nemt – Indsend din opgave online
 • Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage
 • Gratis – 100 % uforpligtende
 • Specialister i hele landet
Se hvor enkelt det er

Så enkelt er det at indhente byggetilbud

indsend opgave

Indsend din opgave

Beskriv kort den opgave, du ønsker at få udført

Opgave behandling

Opgaven behandles

Vores serviceafdeling kontakter dig telefonisk

Tilbud modtagelse

Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

Vælg leverandør

Du vælger håndværker

Vælg frit mellem de tre tilbud, og opgaven udføres

Projektering giver styr på dit byggeprojekt

Det hedder sig, at god planlægning er det halve arbejde – og grundig planlægning af et bygge- eller anlægsprojekt kaldes for projektering. Det handler om at planlægge byggeriet, så alt forløber så gnidningsløst og problemfrit som muligt, ligesom det sikrer, at der ikke opstår overraskelser undervejs.

Har du brug for projektering af dig anlægs- eller byggeprojekt, skal du have fat i en rådgivende ingeniør. De foretager en grundig foranalyse af projektet og vurderer hvilke risici der er forbundet med de forskellige dele af projektet og hvordan disse kan undgås. Dernæst vælger de hvilke metoder og materialer, der skal anvendes, samt i hvilken rækkefølge byggeprojektet skal foregå. Det ender ud i en projektplan for byggeriet, der kommer til at fungere som projektets køreplan.

Hvad er projektering?

Projektering er det første skridt til et velgennemtænkt og veltilrettelagt byggeri. Det kan i princippet foretages på alle former for byggeri, lige fra en mindre renovering til anlægningen af en hel ny bydel. Det er dog oftest de større og mere komplicerede bygge- og anlægsprojekter, der er genstand for projektering. Det gælder f.eks.:

 • Opførsel af nyt stort byggeri
 • Anlægning af veje og motorveje
 • Alle former for større konstruktionsarbejder
 • Omfattende og komplicerede installationsarbejder
 • Kloakanlægning og kloakrenovering
 • Geotekniske arbejder
 • Større renoveringsopgaver
 • Miljø- og energirenoveringer

Under projekteringen lægges der en plan for hvert enkelt element i byggeriet, samt opstilles tjeklister, der dels sikrer, at det enkelte element bygges korrekt. Samtidig beskrives det, hvordan elementet skal testes og kvalitetssikres under og efter opførslen.

De enkelte elementer i anlægs- eller byggeprojektet indsættes i en overordnet plan for projektet, så det kan afvikles problemfrit. Derved opstår der ikke ventetid mellem de forskellige håndværksgrupper, som arbejder på byggeriet.

I forbindelse med projekteringen opdeles byggeriet i delprojekter og brydes oftest helt ned i enkeltelementer. Det gør det muligt at regne på hvert enkelt element for sig og samle de enkelte elementer til de forskellige bygninger eller andre konstruktioner i projektet i en digital BIM-model.

Hvad er BIM?

BIM står for Building Information Modeling eller på dansk Bygnings-Informations-Modellering. Det er en objektorienteret model af byggeriet, som gør det nemt at arbejde med de enkelte delelementer af byggeriet i CAD- og bygningsberegningsprogrammer.

Skal 3byggetilbud.dk hjælpe med dit projekt?

Hvem udfører projektering?

Projektering kræver en grundig indsigt i et bygge- og anlægsprojekt, samt viden om, hvordan det og de enkelte konstruktioner i projektet skal beregnes. Det kræver som allerede nævnt en rådgivende ingeniør, der kan udarbejde alle beregninger, beskrivelser, tjeklister, materialelister og tegninger til projektet.

Når ingeniøren er færdig med projekteringen får du som bygherre en komplet plan for projektet, der bl.a. indeholder beskrivelser og beregninger på:

 • Form
 • Funktion
 • Teknik
 • Økonomi
 • Tid
 • Miljø

Projekteringen omfatter også hele klargøringsarbejdet af det område, hvor projektet skal udføres. Derfor indeholder projekteringen også informationer om f.eks. eventuelle forureninger eller gamle installationer på grunden og hvordan de bortskaffes korrekt og forsvarligt, inden det nye projekt igangsættes.

Oftest foregår projekteringen efter en særlig tjekliste, der sørger for, at ingeniøren kommer hele vejen rundt om byggeriet i projekteringsfasen. Du kan selv se hele tjeklisten på Arbejdstilsynets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om projektering.

Hvad koster projekteringsopgaver?

Der er stor forskel på, hvad rådgivende ingeniører tager for projekteringsopgaver. Prisen afhænger naturligvis af projektets omfang, samt oftest af om den rådgivende ingeniør også skal forestå selve projektledelsen af byggeriet.

Prisen afhænger naturligvis også af ingeniørfirmaets timeløn. Den svinger ret meget fra firma til firma, hvorfor det anbefales, at du som minimum indhenter 3 tilbud på projektering, før du beslutter dig for, hvilket ingeniørfirma, der skal have opgaven.

Men for at finde tre rådgivende ingeniørfirmaer, der vil give et tilbud på din projekteringsopgave, skal du oftest have fat i langt flere firmaer. For rigtig mange rådgivende ingeniørfirmaer har specialiseret sig i bestemte bygge- og anlægsarbejder. Samtidig har andre valgt at fokusere på bestemte kundegrupper som f.eks. offentlige institutioner eller lignende. Og endelig arbejder mange af dem med så store byggeprojekter, at de måske først har tid til at tage nye opgaver ind om flere år.

Den nemme og trygge genvej til projektering

Er det første gang, du skal indhente tilbud på en projekteringsopgave eller skal du i gang med projekteringsopgaver inden for et nyt område, kan du med fordel anvende vores tilbudsformular til at finde 3 rådgivende ingeniørfirmaer til at give tilbud på opgaven – også selv om du ikke er en privatperson. Vi hjælper nemlig også både firmaer og offentlige institutioner med at finde de rigtige samarbejdspartnere til deres bygge- og anlægsopgaver.

Vi samarbejder med en række dygtige og professionelle rådgivende ingeniørfirmaer over hele landet, som har udført mange opgaver for vores brugere. Derfor har vi et indgående kendskab til de forskellige firmaer, ligesom vi kan trække på de vurderinger, som brugerne har givet af dem, når vi skal udvælge de 3 firmaer, som skal give tilbud på din projektering.

Så med 3byggetilbud.dk sparer du både tiden på at finde rådgivende ingeniørfirmaer og får større sikkerhed for, at det nu også er det rigtige rådgivende ingeniørfirma, der kommer til at stå for den projekteringsopgave, du skal have udført. Den tryghed havde du ikke haft, hvis du selv skulle indhente tilbuddene.

Vi har formidlet byggeopgaver siden år 2000

opgaver siden år 2000
0+

Opgaver siden år 2000

aktive håndværkere i danmark
0

Aktive håndværkere Danmark rundt

byer med håndværkere
0

Byer med håndværkere

succesrate på indsente opgaver
0%

Succesrate på indsendte opgaver

Sådan vurderer kunderne 3byggetilbud.dk

Slip for besværet med selv at finde håndværkere