Det skal være nemmere at energirenovere boligen

Det skal være nemmere at energirenovere boligen

Skrevet den 18. marts 2013 af - Ingen kommentarer endnu

Med regeringens udspil til en ny vækstplan er der lagt op til, at det fremover bliver nemmere at komme i gang med energirenovering af vores bygninger. Med en såkaldt ”Grøn Boligkontrakt” er det meningen, at bygningsejere fremover kan få en samlet pakke, der både indeholder rådgivning, projektudarbejdelse, kontakt til finansieringsinstitution, tilbud fra byggefirmaer mv. og garanti for det udførte arbejde. Modellen indebærer blandt andet, at der oprettes en hjemmeside, der skal formidle kontakt mellem bygningsejere og uvildige rådgivere.

Solceller på tag

Efterspørgsel på at energirenovere

Hos Energitjenesten, som dagligt vejleder boligejere om energibesparelser, oplever vi ofte, at mange boligejere er usikre på, hvordan de kommer i gang og hvor de skal begynde i forhold til at gennemføre energirenoveringer. Boligejerne vil gerne i gang med at lave forbedringer af boligen men har svært ved at gennemskue, hvad der er det rigtige at gøre og hvad økonomien bliver i projektet, da det ofte kræver kontakt til både håndværkere, rådgivere og banker. Ved at få en samlet rådgivning, der omfatter alle facetter omkring ens renoveringsprojekt bliver det forhåbentligt lettere og mere overskueligt for boligejere at komme i gang med energirenoveringer.

Finansieringen en udfordring

En væsentlig barriere for mange energirenoveringsprojekter er dog stadig selve finansieringen, som bremser mange tiltag. For selv om der kan være god drift økonomi i mange projekter med en stor reduktion af de årlige varmeudgifter, så skal pengene stadig findes, hvilket for mange forudsætter et lån i banken og kreditinstituttet. Og selv om flere banker i dag tilbyder særlige energilån, så er den billigste lånefinansiering stadig lån i boligens friværdi hos realkreditinstitutterne. Her er problemet dog ofte, at mange huse allerede er godt belånt til tæt på skorstenen og derfor ikke har den mulighed.

Det er derfor også positivt, at man som en del af den nye vækstpakke, vil se nærmere på mulighederne for, at energiforbedringer kan inddrages bedre i bankernes og realkreditinstitutters lånerådgivning og værdifastsættelse af ejendomme.

Skriv et svar