GUIDE: Håndværkeruddannelser 2019 - Sådan bliver man håndværker

Håndværkeruddannelser 2019

Skal du til at vælge uddannelse, og har du lyst til at arbejde med dine hænder og lære ude i det rigtige erhvervsliv, mens du tjener penge, så er en håndværkeruddannelse måske noget for dig. Der er utallige muligheder, uanset om du interesserer dig for mekanik, værktøj eller maskiner. Læs med her i grafikken og få det helt store og samlede overblik over dine muligheder for at få en håndværkeruddannelse.


Det får du svar på

 • Hvad kan du blive
 • Forskellen på EUD, EUX og EUV
 • Adgangskrav til håndværkeruddannelser
 • Hvad er elevløn
 • Fordele ved en håndværkeruddannelse
 • Hvordan foregår mesterlære

Håndværkeruddannelser EUD
Håndværkeruddannelser EUX


Se tekstversion af infografikken

Bliv håndværker – tag en erhvervsuddannelse for unge (EUD)

Tag en praktisk uddannelse, der gør dig klar til det faglærte arbejdsmarked.

Hvad er en erhvervsuddannelse

Det er en fællesbetegnelse for de mange erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

 • Alle erhvervsfaglige grunduddannelser (EFG) og mester- og lærlingeuddannelser blev i 1991 samlet under fællesbetegnelsen erhvervsuddannelser (EUD).
 • EUD er en praktisk uddannelse, hvor størstedelen af undervisningen foregår på en praktikplads.
 • Den teoretiske del foregår på en erhvervsskole, som kan være en handelsskole, teknisk skole, landbrugsskole, social- og sundhedsskole eller et AMU-center
 • Der er 107 erhvervsuddannelser at vælge imellem fordelt på 4 hovedområder

Hvad kan jeg blive

Hvis du gerne vil være håndværker, skal du tage en erhvervsuddannelse inden for hovedområdet, der hedder ’Teknologi, byggeri og transport’.

Teknologi, byggeri og transport

Her finder du uddannelser, hvor du lærer forskellige typer håndværk.

Du kan fx vælge imellem:

 • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
 • Autolakerer
 • Bådmekaniker
 • Beklædningshåndværker
 • Beslagsmed
 • Boligmonteringsuddannelsen
 • Byggemontagetekniker
 • Bygningsmaler
 • Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen
 • Elektriker
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Entrepreneur- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Finmekaniker
 • Flymekaniker
 • Glarmester
 • Karrosseriuddannelsen
 • Lastvognsmekaniker
 • Maritime håndværksfag
 • Maskinsnedker
 • Metalsmed
 • Modelsnedker
 • Murer
 • Oliefyrstekniker
 • Personvognsmekaniker
 • Skibsmekaniker
 • Skibsmontør
 • Skiltetekniker
 • Smed
 • Snedker
 • Stenhugger
 • Stukkatør
 • Tagdækker
 • Teknisk isolatør
 • Togklargøringsuddannelsen
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-energiuddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen

Hvad kan du typisk arbejde med bagefter

Uddannelserne fører til mange forskellige slags job, hvor du arbejder med

 • motorer
 • maskiner
 • tekniske installationer

Bemærk: De fleste af uddannelserne giver dig mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse.

Hvordan kommer jeg ind – adgangskrav

Der er forskellige typer adgangskrav.

 • Du skal mindst have 02 i gennemsnit i dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse eller ved en anden ungdomsuddannelse (fx gymnasiet , hhx mv.).
 • Du skal desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis du går i 9. eller 10. klasse (eller er gået ud for mindre end et år siden).

Eller:

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed (dvs. aftale om en praktikplads). Det giver direkte adgang.

Bemærk: I begge tilfælde skal du have opfyldt din undervisningspligt, dvs. have afsluttet folkeskolen (eller tilsvarende undervisning).

Alternativ adgang – optagelsesprøve

Hvis du ikke har gennemsnittet eller ikke er vurderet uddannelsesparat, kan du komme til en optagelsesprøve og samtale på en erhvervsskole.

 • Du skal søge om optagelsesprøve samtidig med ansøgningen om optagelse på en erhvervsskole.
 • Hvis du består optagelsesprøven og vurderingen, opfylder du adgangskravene.
 • Der afholdes løbende optagelsesprøver på erhvervsskolerne.

Hvordan er en håndværkeruddannelse opbygget

En håndværkeruddannelse består af 2 forløb:
1) Et grundforløb, som foregår på en erhvervsskole
2) Et hovedforløb, som foregår på en praktikplads

Grundforløbet
Grundforløbet er delt op i to dele.

 1. Hver del varer et halvt skoleår (20 uger).
 2. Alt afhængig af hvornår og hvordan du starter din uddannelse, begynder du på enten 1. del eller 2. del.

1. del

 • Du starter på 1. del af grundforløbet, hvis du kommer direkte fra folkeskolen.
 • Det gælder også, hvis det er mindre end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse.
 • Dit grundforløb varer derfor et helt skoleår (40 uger).
 • De første par uger får du undervisning i introducerende erhvervsfag.
 • Inden for de første to uger skal du så vælge en fagretning, hvis du ikke allerede har gjort det i din ansøgning.
 • Først i slutningen af 1. del skal du vælge den erhvervsuddannelse, du vil have.
 • Du får både vejledning og inspiration til at træffe dit endelige valg i løbet af 1. del.
 • Alle fire hovedområder har samme uddannelsesmål i 1. del, selvom undervisningen foregår i forskellige erhvervsfaglige kontekster.

Bemærk: En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles, fx kan ’bæredygtigt hus’ være rettet mod uddannelserne til murer, tømrer, elektriker osv. Den enkelte skole kan udbyde fagretninger inden for de hovedområder, den er godkendt til.

2. del

 • Du starter direkte på 2. del, hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.
 • Det gælder også, hvis du én gang har gennemført 1. del, men fortryder dit valg af uddannelse og vælger en anden.
 • Du kan også starte direkte på 2. del, hvis du har en uddannelsesaftale (praktikplads)
 • Dit grundforløb varer derfor kun et halvt skoleår (20 uger).
 • Når du starter på 2. del, skal du allerede have valgt din håndværkeruddannelse.

Fag og prøver
Formålet med 2. del er at give dig kvalifikationer til at kunne gennemføre hovedforløbet bagefter.

 • Ud over grund- og valgfag får du undervisning i et uddannelsesspecifikt fag.
 • Det uddannelsesspecifikke fag giver dig faglige kompetencer til dit hovedforløb.
 • Du afslutter grundforløbets 2. del med en grundforløbsprøve.
 • Prøven skal vise, om du opfylder kravene for den pågældende uddannelse.
 • Den omfatter en praktisk og/eller teoretisk del og varer mellem 30 minutter og 7 timer.
 • Prøven skal enten løses individuelt eller i gruppe og bedømmes som bestået/ikke bestået.
 • Du skal bestå grundforløbsprøven for at kunne starte på skoleundervisning i hovedforløbet.
 • Der er også prøve i et grundfag og eventuelt i certifikatundervisning.

Hovedforløbet

På hovedforløbet får du de relevante kompetencer, der hører til din udvalgte uddannelse.

 • Hovedforløbet veksler mellem praktik og teori.
 • Du skifter mellem praktikperioder og teoretisk undervisning på en erhvervsskole.
 • Størstedelen af forløbet foregår på din praktikplads i en eller flere virksomheder.
 • Alternativt kan praktikken foregå som skolepraktik i et praktikcenter.
 • Antallet af skoleperioder er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Hovedforløbets længde
Uddannelsernes hovedforløb har meget forskellig længde.

 • Varigheden afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale.
 • Forløbet kan tage fra 1 – 5 år alt efter uddannelsen.
 • Mange erhvervsuddannelser er trindelte og kan bestå af et eller flere trin.
 • Hvert trin repræsenterer et speciale og endt uddannelse.
 • Trinnene betyder, at du kan stoppe undervejs og vælge at afslutte en uddannelse efter hvert trin.
 • Hvis du har afsluttet på et tidligere trin, kan du senere vende tilbage til uddannelsen og tage det efterfølgende speciale.

Eksempel på trin og specialer:
Uddannelsen til bådmekaniker har to trin og dermed to specialer.

 1. Du kan vælge at afslutte uddannelsen efter trin 1 og blive bådassistent.
  • Hovedforløbet varer 1 år og 6 måneder.
 2. Hvis du gennemfører trin 2, får du specialet ’bådmekaniker’.
  • Hovedforløbet varer samlet set 3 år og 6 måneder

Bemærk: Du kan læse mere om de enkelte uddannelsers forløb på UddannelsesGuiden.

Andre måder at tage en håndværkeruddannelse på

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med praktisk arbejde, kan du starte din uddannelse i “ny mesterlære”.

Ny mesterlære

Ny mesterlære betyder, at hele det første år af din uddannelse foregår som praktisk arbejde hos en mester eller i en virksomhed.

 • Du begynder din uddannelse på en læreplads i stedet for at gå på skole.
 • Din oplæring hos mester erstatter altså grundforløbet.
 • Der kan evt. komme korte skoleperioder, fx for at tage et certifikat.
 • Selve hovedforløbet foregår på samme måde som andre håndværkeruddannelser.

Bemærk: Næsten alle uddannelserne kan tages som ny mesterlære, men der er enkelte undtagelser.*

Hvordan kan jeg begynde i ny mesterlære

Ny mesterlære er et samarbejde mellem skolen, mesteren og dig selv.

 • Du skal først og fremmest have fundet en læreplads.
 • Bagefter henvender du dig til din lokale erhvervsskole, som giver dig en kontaktlærer.
 • Din kontaktlærer og mester udarbejder en uddannelsesplan for hele året.
 • Derefter underskrives din uddannelsesaftale normalt.

Overgang til hovedforløbet

Når året er ved at være færdigt, skal du kompetencevurderes, før du kan gå videre til hovedforløbet.

 • Din skole og mester vurderer, om du er klar til at starte på uddannelsens hovedforløb.
 • Du skal bl.a. løse en praktisk opgave og have taget de nødvendige certifikater.
 • Hvis dine kompetencer er i orden, får du et bevis fra skolen på, at du er godkendt til at gå videre.

OBS: Hvis du hører til den gruppe elever, der kun skal gennemføre et hovedforløb, kan du IKKE starte i ny mesterlære.
*Ny mesterlære findes ikke på uddannelserne til elektriker, flymekaniker eller VVS-energiuddannelsen.

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE)

Grundforløbet i PBE udformes efter de samme hovedprincipper som ny mesterlære, men uden uddannelsesaftale.

 • Uddannelsen gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole.
 • PBE har samme mål og niveau som tilsvarende EUD og afsluttes med samme prøver og beviser.
 • Det er et samarbejde mellem en produktionsskole og erhvervsskole.
 • Det er erhvervsskolen, der har det retlige og økonomiske ansvar.

Bemærk: Alle håndværkeruddannelser, hvor grundforløbet kan erstattes af praktisk oplæring, kan fuldføres som PBE, hvis produktionsskolen kan godkendes som praktiksted.

Optagelse på PBE

 • Du skal være produktionsskoleelev, når det afgøres, om du kan optages til PBE.
 • Produktionsskolen afgiver indstilling om optagelse til en erhvervsskole, som udbyder uddannelsen.
 • Adgang er betinget af, at produktionsskolen vurderer, at du ikke har forudsætningerne for at kunne gennemføre en EUD med uddannelsesaftale.
 • På baggrund af indstillingen vil erhvervsskolen som udgangspunkt optage dig til PBE.

Uddannelsesplan

 • Erhvervsskolen har ansvaret for udarbejdelsen af din personlige uddannelsesplan i samarbejde med produktionsskolen og dig selv.
 • Det er erhvervsskolen, der har selve ansvaret for skoleundervisningen.
 • Erhvervsskolen afgør i hvilken udstrækning, produktionsskolen kan varetage undervisningen i hovedforløbet på vegne af erhvervsskolen.

Husk: I modsætning til ny mesterlære skal du ikke indgå en uddannelsesaftale med produktionsskolen.

Andre veje til en håndværkeruddannelse

Er du ikke parat til at starte din håndværkeruddannelse, findes der andre veje, du kan bruge til senere at komme ind på en håndværkeruddannelse.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

 • Henvender sig til unge under 30 år, som ikke kan gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.
 • Uddannelsen varer mellem 1,5 og 3 år (normalt 2 år).
 • Indeholder undervisning og praktikophold i virksomheder og institutioner.
 • Du har mulighed for at søge job som ufaglært.
 • Uddannelsen giver dig adgang til at fortsætte på en erhvervsuddannelse.

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

 • Henvender sig til unge, som har afsluttet 9. eller 10. klasse, men som ikke er parate til at begynde på en erhvervsuddannelse.
 • Varer mellem ½ og 2 år.
 • Indeholder skolegang og erhvervstræning på en arbejdsplads.
 • Du gennemfører den inden for et erhvervstema, fx ’byg og bolig’.
 • Du bliver erhvervsassistent og kan søge job.
 • Du får mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse indenfor temaet du har arbejdet med.

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

 • Henvender sig til unge under 25 år, som af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Uddannelsen varer 3 år.
 • Indeholder undervisning og praktikophold i virksomheder og institutioner.
 • Uddannelsen skal justeres efter behov mindst en gang årligt.
 • Du får kompetencepapir, som beskriver skole- og praktikforløb du har deltaget i.
 • Uddannelsen kan give dig adgang til arbejde eller videre uddannelse. Det afhænger af indholdet i uddannelsen og af dine ressourcer.

HUSK: Henvend dig til Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunen, hvor du bor. Der kan du få vejledning til den bedste vej frem mod dit mål.

Elevløn – SU – Skolepraktikydelse

Der er forskellige måder at få penge på, mens du tager din uddannelse.

 1. På grundforløbet kan du enten få elevløn eller SU.
 2. På hovedforløbet kan du enten få elevløn eller skolepraktikydelse.

Elevløn

 • Har du en uddannelsesaftale, får du elevløn under hele din uddannelse.
 • Det gælder både på dit grund- og hovedforløb, når du er på skole og i praktik.
 • Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området.
 • Begyndelseslønnen ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

SU

 • Starter du på grundforløbet uden en uddannelsesaftale, kan du søge om SU.
 • Du skal være fyldt 18 år for at kunne få SU.
 • SU-satsen afhænger af din alder, dine forældres indkomst, og hvorvidt du bor hjemme eller ej.

Skolepraktikydelse

 • Har du ikke fundet en praktikplads til dit hovedforløb, kan du gå i skolepraktik.
 • Så kan du få skolepraktikydelse i stedet for elevløn.
 • Er du under 18 år, får du omkring 3.000 kr. om måneden.
 • Er du fyldt 18, får du lidt over 7.000 kr. om måneden.

Bemærk: Din indtægt har betydning for, om du skal betale skat af beløbene.

Hvordan ansøger jeg til en håndværkeruddannelse

Du finder ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk

 1. Vælg den grønne knap for ungdomsuddannelser og vælg den igen på siden, der kommer frem.
 2. Derefter vælger du det punkt, der passer til din status, fx ’Går i 9. – 10. klasse’.
 3. Log ind ved hjælp af UNI-login eller NemID, hvis du er 18 år eller ældre.
 4. Tjek, at de oplysninger, der allerede er opgivet, er korrekte.
 5. Udfyld felterne i de forskellige faneblade og vælg dit hovedområde.
 6. Husk at klikke på gem-knappen ved hvert faneblad.
 7. Så snart ansøgningen underskrives, sendes den til uddannelsen, du har valgt som førsteprioritet.
 8. Husk først at underskrive, når du er sikker på, at ansøgningen er i orden, for bagefter kan du ikke lave den om.

Bemærk: Hvis du ikke kan udfylde alle felterne i ansøgningen på én gang, er det muligt at gemme dine oplysninger og logge ud for så at logge ind igen senere og gøre den færdig.

Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen (EUX)

Har du samtidig lyst til at få en gymnasial eksamen, kunne det være, du skulle søge ind på et EUX-forløb.

Hvad er EUX

 • EUX er en kombination af en håndværkeruddannelse med en gymnasial eksamen.
 • Den indeholder både praktik samt gymnasiale fag og niveauer, der svarer til en toårig gymnasial eksamen.
 • Fordelen er, at du bagefter kan arbejde som faglært eller vælge at læse videre på samme vilkår som med en gymnasial eksamen.
 • Du opnår både erhvervs- og generel studiekompetence.
 • EUX følger de samme regler og beskrivelser som for almindelige erhvervsuddannelser, fx i forhold til grundforløb, fagretninger, uddannelsesaftale osv.

Bemærk: EUX-forløb udformes og tilrettelægges med udgangspunkt i de enkelte håndværkeruddannelser og har tilsvarende varierende længder.

EUX på tekniske erhvervsuddannelser
Du kan tage disse tekniske uddannelser som EUX-forløb.

 • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
 • Autolakerer
 • Bygningsmaler
 • Elektriker
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Karosseri
 • Lastvognsmekaniker
 • Maskinsnedker
 • Murer
 • Personvognsmekaniker
 • Skibsmontør
 • Smedeuddannelsen
 • Snedker
 • Stenhugger
 • Teknisk isolatør
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • Værktøjsuddannelsen
 • Vvs-energiuddannelsen

Udformningen
Et EUX-forløb på de tekniske erhvervsuddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb.

1) Grundforløb

 1. Du starter på enten 1. eller 2. del af grundforløbet ligesom et almindeligt EUD-forløb.
 2. Grundforløbet har samme varighed som de andre erhvervsuddannelser.

2) Hovedforløb

 1. Hovedforløbene i tekniske EUX-forløb har vekslende skole- og praktikperioder af et halvt års varighed.
 2. Efter bestået hovedforløb modtager du dit EUX-bevis.

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Vil du gerne have en håndværkeruddannelse og er fyldt 25 år, kan du tage en EUV.

Hvad er EUV
Uddannelsen er for voksne og bygger videre på den eventuelle arbejdserfaring og uddannelse, du allerede har.

 • Erhvervsskolen vurderer dine samlede kompetencer i forhold til uddannelsen, du søger ind på.
 • Skolen laver en realkompetencevurdering og sammensætter din personlige uddannelsesplan.
 • Har du fx relevant praktisk erfaring, kan du tage en EUV helt eller delvist uden praktik.
 • En EUV er som udgangspunkt kortere end en tilsvarende EUD (for unge).

Bemærk: Du kan enten være i beskæftigelse eller ledig, når du starter på en EUV.

3 ting erhvervsskolen kigger på

 1. Har du erhvervserfaring?
 2. Er din erhvervserfaring relevant for den uddannelse, du vil tage?
 3. Har du uddannelse ud over folkeskolen?

Eksempler på erfaring/uddannelse, der tæller med

Du kan fx have arbejdet som ufaglært

 • i et institutionskøkken
 • i en produktionsvirksomhed
 • på en byggeplads

eller have taget

 • AMU-kurser
 • en tidligere erhvervsuddannelse
 • en gymnasial uddannelse

OBS: Selv om du ikke har erhvervserfaring eller tidligere uddannelse, begynder du på en EUV, hvis du er fyldt 25 år.

Din personlige baggrunds betydning

Realkompetencevurderingen består af 2 dele:
1) En generel vurdering, der bygger på faste kriterier for

 • hvad der vurderes som to års relevant erhvervserfaring.
 • hvilken erhvervserfaring og tidligere uddannelse, der skal godskrives.

2) En individuel vurdering, der kigger på dine kompetencer, som fx

 • uddannelse og erhvervserfaring, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen.
 • kompetencer, der er tilegnet på andre måder.

Bemærk: Den individuelle vurdering afgør, hvor meget dit uddannelsesforløb kan forkortes.

EUV-kategorierne

Din personlige baggrund bestemmer derfor, hvilken EUV-kategori du tilhører.

 • EUV-1: Minimum to års relevant erhvervserfaring.
 • EUV-2: Nogen relevant erhvervserfaring eller tidligere uddannelse.
 • EUV-3: Ingen relevant erhvervsfaring eller tidligere uddannelse.

Udformningen

Grundforløb Hovedforløb
EUV-1: Intet – Standardiseret EUV-hovedforløb med skoleundervisning.
– Ingen praktik.

EUV-2: Hele eller dele af 2. del – Standardiseret EUV-hovedforløb med skoleundervisning.
– Højst 2 års praktik.

EUV-3: Hele 2.del Svarer til hovedforløbet på EUD.

OBS: På EUV-1 og EUV-2 er skoleundervisningen som udgangspunkt mindst 10 % kortere end det tilsvarende forløb på EUD. Forløbet kan afkortes yderligere på baggrund af din realkompetencevurdering.

Hvordan kommer jeg i gang

 1. Henvend dig til en erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen.
 2. Find kontaktoplysningerne på ug.dk under erhvervsuddannelser.
 3. Du kan også henvende dig til et VEU-center, der kan formidle kontakten.
 4. Skolen vil oplyse dig om, hvornår uddannelsen starter, og vejlede dig om praktiske forhold.
 5. Ligesom EUD ansøger du på optagelse.dk.

Fordelene ved en håndværkeruddannelse

Der er mange fordele ved at tage en håndværkeruddannelse i forhold til at være ufaglært.

 • Flere jobmuligheder
 • Bedre jobsikkerhed
 • Bedre arbejds- og lønforhold
 • Gode muligheder for videreuddannelse
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed giver adgang til at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse.
 • Med en EUX har du adgang til alle videregående uddannelser på lige fod med studenter fra gymnasiet, HHX, HTX eller HF.

Brug EUD-nøglen på ug.dk for at se listen over erhvervsskoler i dit område.