Få 3 tilbud

Håndværkeruddannelser 2019

Skal du til at vælge uddannelse, og har du lyst til at arbejde med dine hænder og lære ude i det rigtige erhvervsliv, mens du tjener penge, så er en håndværkeruddannelse måske noget for dig. Der er utallige muligheder, uanset om du interesserer dig for mekanik, værktøj eller maskiner. Læs med her i grafikken og få det helt store og samlede overblik over dine muligheder for at få en håndværkeruddannelse.


Det får du svar på

 • Hvad kan du blive
 • Forskellen på EUD, EUX og EUV
 • Adgangskrav til håndværkeruddannelser
 • Hvad er elevløn
 • Fordele ved en håndværkeruddannelse
 • Hvordan foregår mesterlære

Dette indhold er udarbejdet i 2018

Guide til håndværkeruddannelser

kal du til at vælge uddannelse, og har du lyst til at arbejde med dine hænder og lære ude i det rigtige erhvervsliv, mens du tjener penge, så er en håndværkeruddannelse måske noget for dig. Der er utallige muligheder uanset om du interesserer dig for mekanik, værktøj eller maskiner.

Du kan finde forskellige typer uddannelser og alternative måder at starte en håndværkeruddannelse på, som passer til din alder og behov.

Læs med her i grafikken og få det helt store og samlede overblik over dine muligheder for at få en håndværkeruddannelse.

Hvad er en erhvervsuddannelse?

Det er en fællesbetegnelse for de mange erhvervsrettede ungdomsuddannelser.

 • Alle erhvervsfaglige grunduddannelser blev i 1991 samlet under fællesbetegnelsen erhvervsuddannelser (EUD)
 • EUD er en praktisk uddannelse, hvor størstedelen af undervisningen foregår på en praktikplads.
 • Den teoretiske del foregår på en erhvervsskole, som kan være en handelsskole, teknisk skole, landbrugsskole, social- og sundhedsskole eller et AMU-center.
 • Der er ia lt 107 erhvervsuddannelser at vælge imellem fordelt på 4 hovedområder.

Hvad kan jeg blive?

Hvis du gerne vil være håndværker, skal du tage en erhvervsuddannelse inden for hovedområdet, der hedder “Teknologi, byggeri og transport”, hvor du finder uddannelser hvor du lærer forskellige typer håndværk. Du kan fx vælge imellem:

 • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægning
 • Autolakerer
 • Bådmekaniker
 • Beklædningshåndværker
 • Beslagsmed
 • Boligmonteringsuddannelsen
 • Byggemontgetekniker
 • Bygningsmaler
 • Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen
 • Elektriker
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Entrepreneur- og landburgsmaskinuddannelsen
 • Finmekaniker
 • Flymekaniker
 • Glarmester
 • Karrosseriuddannelsen
 • Lastvognsmekaniker
 • Maritime håndsværksfag
 • Maskinsnedker
 • Metalsmed
 • Modelsnedker
 • Murer
 • Oliefyrstekniker
 • Personsvognsmekaniker
 • Skibsmekaniker
 • Skibsmontør
 • Skibsmontør
 • Skiltetekniker
 • Smed
 • Snedker
 • Stenhugger
 • Stukkatær
 • Tagdækker
 • Teknisk isolatør
 • Togklargøringsuddannelsen
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-energiuddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen

Bemærk: De fleste af uddannelserne giver dig mulighed for at læse videre på en videregående uddannelse.

Hvordan kommer jeg ind? Adgangskrav

Der er forskellige typer adgangskrav.

Karakterkrav og uddannelsesparathed

 • Du skal mindst have 02 i gennemsnit i dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse eller ved en anden ungdomsuddannelse (fx gymansiet, hhx mv.)
 • Du skal desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvis du går i 9. eller 10. klasse (eller er gået ud for mindre end ét år siden).

Uddannelsesaftale (praktikplads)

 • Du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed (dvs. aftale om en praktikplads).
 • Det giver direkte adgang.

Bemærk: I begge tilfælde skal du have opfyldt din undervisningspligt, dvs. have afsluttet folkeskolen (eller tilsvarende undervisning).

Alternativ adgang – optagelseprøve

Hvis du ikke har gennemsnittet eller ikke er vurderet uddannelsesparat, kan du komme til en optagelsesprøve og samtale på en erhvervsskole.

 • Du skal søge om optagelsesprøve samtidig med ansøgningen om optagelse på en erhvervsskole.
 • Hvis du består optagelsesprøven og vurderingen, opfylder du adgangskravene.
 • Der afholdes løbende optagelsesprøver på erhvervsskolerne.

Hvordan er håndværkeruddannelser opbygget?

En håndværksuddannelse består af 2 dele:

 1. Et grundforløb, som foregår på en erhvervsskole.
 2. Et hovedforløb, som især foregår på en praktikplads.

Grundforløbet

 • Grundforløbet er delt op i to dele.
 • Hver del varer et halvt skoleår (20 uger)
 • Alt afhængig af hvornår og hvordan du starter din uddannelse, begynder du på enten 1. del eller 2. del.

Første del

 • Du starter på 1. del af grundforløbet, hvis du kommer direkte fra folkeskolen.
 • Det gælder også, hvis det er mindre end ét år siden du gik ud af 9. eller 10. klasse.
 • Dit grundforløb varer derfor et helt skoleår (40 uger)
 • De første par uger får du undervisning i introducerende erhvervsfag.
 • Inden for de to første uger skal du vælge en fagretning, hvis du ikke allerede har gjort det i din ansøgning.
 • Først i slutningen af 1. del skal du vælge den håndværkeruddannelse, du vil have.
 • Du får både vejledning og inspiration til at træffe dit endelige valg i løbet af 1. del.
 • Bemærk: En fagretning er et tema, der introducerer dig for en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles, fx kan ‘bæredygtigt hus’ være rette mod uddannelserne til murer, tømrer, elektriker osv. Den enkelte skole kan udbyde fagretninger inden for de hovedområder, den er godkendt til.

Anden del

 • Du starter direkte på 2. del, hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end et år siden.
 • Det gælder også, hvis du én gang har gennemført 1. del, men fortryder dit valg af uddannelse og vælger en anden.
 • Du kan også starte direkte på 2. del, hvis du har en uddannelsesaftale (praktikplads).
 • Dit grundforløb varer derfor kun et halvt skoleår (20 uger)

Fag og prøver

Formålet med 2. del er at give dig kvalifikationer til at kunne gennemføre hovedforløbet bagefter.

 • Ud over grund- og valgfag får du undervisning i et uddannelsesspecifikt fag.
 • Det uddannelsesspecifikke fag giver dig faglige kompetencer til dit hovedforløb.
 • Du afslutter grundforløbets 2. del med en grundforløbsprøve.
 • Prøven skal vise, om du opfylder kravene for den pågældende uddannelse.
 • Den omfatter en praktisk og/eller teoretisk del og varer mellem 30 minutter og 7 timer.
 • Prøven skal enten løses individuelt eller i gruppe og bedømmes som bestået/ikke bestået.
 • Du skal bestå grundforløbsprøven for at kunne starte på skoleundervisning i hovedforløbet.
 • Der er også prøve i et grundfag og eventuelt i certifikatundervisning.

Hovedforløb

På hovedforløbet får du de relevante kompetencer, der hører til din udvalgte uddannelse.

 • Hovedforløbet veksler mellem praktik og teori.
 • Du skifter mellem praktikperioder og teoretisk undervisning på en erhvervsskole.
 • Størstedelen af forløbet foregår på din praktikplads i en eller flere virksomheder.
 • Alternativt kan praktikken foregå som skolepraktik i et praktikcenter.
 • Alternativet af skoleperioder er forskellig fra uddannelse til uddannelse.

Hovedforløbets længde

Uddannelsernes hovedforløb har meget forkskellig længe.

 • Varigheden afhænger af dit valg af uddannelse, trin og speciale.
 • Forløbet kan tage fra 1 – 5 år efter uddannelse.
 • Mange erhvervsuddannelser er trindelte og kan bestå af et eller flere trin.
 • Hvert trin repræsenterer et speciale og endt uddannelse.
 • Trinnene betyder, at du kan stoppe undervejs og vælge at afslutte en uddannelsen efter hvert trin.
 • Hvis du har afsluttet på et tidligere trin, kan du senere vende tilbage til uddannelsen og tage det efterfølgende speciale.

Eksempel på trin og specialer:

Uddannelsen til bådmekaniker har to trin og dermed to specialer.

 • Du kan vælge at afslutte uddannelsen efter trin 1 og blive bådassistent. Hovedforløbet varer 1 år og 6 måneder.
 • Hvis du gennemfører trin 2, får du specialet “bådmekaniker”. Hovedforløbet varer samlet set 3 år og 6 måneder.

Bemærk: Du kan læse mere om de enkelte uddannelsers forløb på UddannelsesGuiden: ug.dk.

Andre måder at tage en håndværkeruddannelse på

Ny mesterlære

Hvis du gerne vil hurtigt i gang med praktisk arbejde, kan du starte din uddannelse i ‘ny mesterlære’. Ny mesterlære betyder, at hele det første år af din uddannelse foregår som praktisk arbejde hos en mester eller i en virksomhed.

 • Du begynder din uddannelse på en læreplads i stedet for at gå på skole.
 • Din oplæring hos mester erstatter altså grundforløbet.
 • Der kan evt. komme korte skoleperioder, fx for at tage et certifikat.
 • Selve hovedeforløbet foregår på samme måde som andre håndværkeruddannelser.
 • Bemærk: Næsten alle uddannelserne kan tages som ny mesterlære, men der er enkelte undtagelser. Ny mesterlære findes fx ikke på uddannelserne til elektriker, flymekaniker eller VVS-energiuddannelsen.

Hvordan kan jeg begynde i ny mesterlære?

Ny mesterlære er et samarbejde mellem skole, mesteren og dig selv.

 • Du skal først og fremmest have fundet en læreplads.
 • Bagefter henvender du dig til din lokale erhvervsskole, som giver dig en kontaktlære.
 • Din kontaktlære og mester udarbejder en uddannelsesplan for hele året.
 • Derefter underskrives din uddannelsesaftale normalt.

Overgang til hovedforløbet

Når året er ved at være færdigt, skal du kompetencevurderes, før du kan gå videre til hovedforløbet.

 • Din skole og mester vurderer, om du er klar itl at starte på uddannelsens hovedforløb.
 • Du skal bl.a. løse en praktisk opgave og have taget de nødvendige certifikater.
 • Hvis dine kompetencer er i orden, får du et bevis fra skolen på, at du er godkendt til at gå videre.

Obs: Hvis du hører til den gruppe elever, der kun skal genneføre et hovedforløb, kan du IKKE starte i ny mesterlære.

Produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse (PBE)

Grundforløbet i PBE udformes efter samme hovedprincipper som ny mesterlære, men uden uddannelseaftale.

 • Uddannelsen gennemføres helt eller delvist på en produktionsskole.
 • PBE har samme mål og niveau som tilsvarende EUD og afsluttes med samme prøver og beviser.
 • Det er et samarbejde mellem en produktionsskole og erhvervskole.
 • Det er erhvervsskolen, der har det retlige og økonomiske ansvar.
 • Bemærk: Alle håndværkeruddannelser, hvor grundforløbet kan erstattes af praktisk oplæring, kan fuldføres som PBE, hvid produktionsskolen kan godkendes som praktiksted.

Optagelse på PBE

 • Du skal være produktionsskoleelev, når det afgøres, om du kan optages til PBE.
 • Produktionsskolen afgiver indstilling om optagelse til en erhvervsskole, som udbyder uddannelsen.
 • Adgang er betinget af at produktionsskolen vurderer, at du ikke har forudsætningerne for at kunne gennemføre en EUD med uddannelsesaftale.
 • På baggrund af indstillingen vil erhvervsskolen som udgangspunkt optage dig til PBE.

Uddannelsesplan

 • Erhvervsskolen har ansvaret for udarbejdelsen af din personlige uddannelsesplan i samarbejde med produktionsskolen og dig selv.
 • Det er erhvervsskolen, der har selve ansvaret for skoleundervisningen.
 • Erhvervsskolen afgør i hvilken udtrækning, produktionsskolen kan varetage undervisningen i hovedforløbet på vegne af erhvervsskolen.
 • Bemærk: I modsætning til ny mesterlære skal du ikke indgå en uddannelsesaftale med produktionsskolen.

Andre veje til en håndværkeruddannelse

Er du ikke parat til at starte din håndværkeruddannelse, findes der andre veje, du kan bruge til senere at komme ind på en håndværkeruddannelse.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

 • Henvender sig til unde under 30 år, som ikke kan gennemføre kompetencegivende ungdomssuddannelse.
 • Uddannelsen varermellem 1,5 og 3 år (normalt 2 år)
 • Indeholder undervisning og praktikophold i virksomheder og institutioner.
 • Du har mulighed for at søge job som ufaglært.
 • Uddannelsen giver dig adgang til at forsætte på en erhvervsuddannelse.

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU)

 • Henvender sig til unge, som har afsluttet 9. eller 10. klasse, men som ikke er parate til at begynde på en erhvervsuddannelse.
 • Varer mellem 1/2 og 2 år.
 • Indeholder skolegang og erhvervstræning på en arbejdsplads.
 • Du gennemfører den inden for et erhvervstema, fx ‘byg og bolig’.
 • Du bliver erhvervsassistent og kan søge job.
 • DU får mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse indenfor temaet du har arbejdet med.

Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)

 • Henvender sig til unger under 25 år, som af fysiske eller psykiske grunde ikke kan genneføre en ungdomsuddannelse.
 • Uddannelsen varer 3 år.
 • Indeholder undervisning og praktikophold i virksomheder og intitutioner.
 • Uddannelsen skal justeres efter behov mindst en gang årligt.
 • Du får komeptencepapir, som beskriver skole- og praktikforløb du har deltaget i.
 • Uddannelsen kan give dig adgang til at arbejde eller videre uddannelse. Det afhænger af indholdet i uddannelsen og af dine ressourcer.

Husk: Henvend dig til Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunen, hvor du bor. Der kan du få vejledning til den bedste vej frem mod dit mål.

Elevløn – SU – Skolepraktikydelse

Der er forskellige måder at få penge på, mens du tager din uddannelse.

 • På grundforløbet kan du få elevløn eller SU.
 • På hovedforløbet kan du få elevløn eller skolepraktikydelse.

Elevløn

 • Har du en uddannelsesaftale, får du elevløn under hele din uddannelse.
 • Det gælder både på dit grund- og hovedforløb, når du er på skole og i praktik.
 • Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området.
 • Begyndelseslønnen ligger typisk mellem 9.500 kr. og 12.500 kr. om måneden og stiger for hvert år.

SU

 • Starter du på grundforløbet uden en uddannelsesaftale, kan du søge om SU.
 • Du skal være fyldt 18 år for at kunne få SU.
 • SU-satsen afhænger af din alder, dine forældres indkomst, og hvorvidt du bor hjemme eller ej.

Skolepraktikydelse

 • Har du ikke fundet en praktikplads til dit hovedforløb, kan du gå i skolepraktik.
 • Du kan få skolepraktikydelse i stedet for elevløn.
 • Er du undr 18 år, får du omkring 3.000 kr. om måneden.
 • Er du fyldt 18 år, får du lidt over 7.000 kr. om måneden.

Bemærk: Din indtægt har betydning for, om du skal betale skal af beløbene.

Hvordan ansøger jeg til en håndværkeruddannelse

 • Du finder ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk.
 • Vælg den grønne knap for ungdomsuddannelser og vælg den igen på siden, der kommer frem.
 • Derefter vælger du det punkt, der passer til din status, fx ‘Går i 9. – 10. klasse’.
 • Log ind ved hjælp af UNI-login eller NemID, hvis du er 18 år eller ældre.
 • Tjek, at de oplysninger, der allerde er opgivet, er korrekte.
 • Udfyld felterne i de forskellige faneblade og vælg dit hovedområde.
 • Husk at klikke på gem-knappen ved hvert faneblad.
 • Så snart ansøgningen underskrives, sendes den til uddannelse, du har valgt som førsteprioritet.
 • Husk først at underskrive, når du er sikker på, at ansøgningen er i orden, for bagefter kan du ikke lave den om.

Bemærk: Hvis du ikke kan udfylde alle felterne i ansøgningen på én gang, er det muligt at gemme dine oplysninger og logge ud for så at logge ind igen senere og gøre den færdig.